Senior Building Control Officer

  • Vale of Glamorgan
  • Vale of Glamorgan, UK
  • 25 Apr, 2018
Full time Building Inspector Building Consultant Building Contractor Building Control Building Designer

Job Description

Post Reference: S-PT-BC015

Service: Regeneration and Planning

Location: Dock Office, Barry

Permanent / Temporary: Permanent        

Closing Date: 08.05.18 17:00

Further Information

Days / Hours of Work

37 hours per week (Mon-Fri)

Brief Description of Post

Administering the building control function in a designated area of the county on site and supportive duties

DBS Check Required: None

 For Further Information Contact: Charles Hunter 01446 704642

 

Uwch Swyddog Rheoli Adeiladau

Cyfeirnod y swydd: S-PT-BC015

Gradd H, PCG 31 – 36  £28,221 – £32,233 y.f. 

Gwasanaeth: Adfywio a Chynllunio

Lleoliad: Swyddfa’r Dociau, Y Barri

Parhaol / Dros Dro: Parhaol            

Closing Date: 08.05.18 17:00

Gwybodaeth bellach

Diwrnodau / Oriau Gwaith

37 awr yr wythnos (Llun-Gwe)

 

Disgrifiad byr o’r swydd

Gweinyddu swyddogaeth rheoli adeiladu ardal ddynodedig o’r sir ar y safle a dyletswyddau ategol

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: Dim

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â: Charles Hunter 01446 704642

 

 

Salary

Grade H, SCP 31 – 36 £28,221 – £32,233 p.a.