Senior Building Control Officer

  • Vale of Glamorgan
  • Vale of Glamorgan, UK
  • 24 Jul, 2019
Full time Building Inspector Building Consultant Building Contractor Building Control Building Designer

Job Description

Cyfeirnod y swydd: S-PT-BC005

Grade 8, SCP 26 – 30 £29,636 - £32,878 p.a. plus £3,000 per annum Market Forces Supplement (agreed up to August 2020 subject to review)

Where applicable the Council operates a pool car scheme for business travel. Where it is not suitable or possible to use a pool car, local car mileage or travel expenses may apply, as determined by the Council.

Regeneration and Planning

Dock Office, Barry

Permanent/Temporary : Permanent

Closing Date: 06.08.19 17:00

Further Information

Days / Hours of Work

37 hours per week (Mon-Fri)

Brief Description of Post

Administering the building control function in a designated area of the county on site and supportive duties

DBS Check Required (For further information, please visit DBS): None

Uwch Swyddog Rheoli Adeiladau

Cyfeirnod y swydd: S-PT-BC005

Gradd 8, PCG 26 – 30 £29,636 - £32,878 y.f. a £3,000 y flwyddyn o Ychwanegiad Grymoedd y Farchnad (cytunwyd hyd at Awst 2020 yn amodol ar adolygiad)

Lle bo’n berthnasol mae'r Cyngor yn gweithredu cynllun cronfa geir ar gyfer teithio busnes. Lle nad yw'n addas neu bosibl defnyddio cronfa geir, gall milltiroedd car lleol neu gostau teithio fod yn berthnasol, fel y penderfynir gan y Cyngor.

Adfywio a Chynllunio

Swyddfa’r Dociau, Y Barri

Parhaol/Dros Dro: Parhaol

Dyddiad cau: 06.08.19 17:00

Gwybodaeth bellach

Diwrnodau / Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos (Llun-Gwe)

Disgrifiad byr o’r swydd

Gweinyddu swyddogaeth rheoli adeiladu ardal ddynodedig o’r sir ar y safle a dyletswyddau ategol

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? (Am ragor o wybodaeth

Salary

Grade 8, SCP 26 – 30 £29,636 - £32,878 p.a. plus £3,000 per annum Market Forces Supplement (agreed up to August 2020 subject to review)