Senior Building Control Officer

  • Vale of Glamorgan
  • Barry, UK
  • 30 Aug, 2018
Full time Building Inspector Building Consultant Building Contractor Building Control Building Designer

Job Description

Senior Building Control Officer

 

Post Reference   S-PT-BC015

Pay Details   Grade H, SCP 31 - 36  £28,221 - £32,233 p.a. plus £3,000 p.a. Market Forces Supplement (agreed up to August 2020 subject to review)

 

Service    Regeneration and Planning

Location     Dock Office, Barry

Permanent / Temporary   Permanent

 

Live Date    28.08.18

Closing Date    11.09.18

Closing Times   17:00

 

Further Information

Days / Hours of Work  

37 hours per week (Mon-Fri)

 

Brief Description of Post

Administering the building control function in a designated area of the county on site and supportive duties.

 

DBS Check Required    None

 

For Further Information Contact

Charles Hunter 

01446 704642

 

Uwch Swyddog Rheoli Adeiladau

 

Cyfeirnod y swydd      S-PT-BC015

Manylion am gyflog

Gradd H, PGG 31 - 36  £28,221 - £32,233 y.f. a £3,000 y flwyddyn o Ychwanegiad Grymoedd y Farchnad (cytunwyd hyd at Awst 2020 yn amodol ar adolygiad)

Gwasanaeth      Adfywio a Chynllunio

Lleoliad        Swyddfa’r Dociau, Y Barri

 

Parhaol / Dros Dro             Parhaol

 

Dyddiad Agor       28.08.18

 

Dyddiad cau        11.09.18

Oriau cau        17:00

 

Gwybodaeth bellach

Diwrnodau / Oriau Gwaith  

37 awr yr wythnos (Llun-Gwe)

 

Disgrifiad byr o’r swydd

Gweinyddu swyddogaeth rheoli adeiladu ardal ddynodedig o’r sir ar y safle a dyletswyddau ategol.

 

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?     Dim

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â

Charles Hunter 

01446 704642

 

Salary

Grade H, SCP 31 - 36 £28,221 - £32,233 p.a. plus £3,000 p.a. Market Forces Supplement (agreed up to August 2020 subject to review)